Anti-schimmelbaden: ecologisch verantwoord verduurzamen

Tijdelijk tegengaan van het blauwen en eventuele fungi

Rondhoutzagerij Midden Nederland is zeer ervaren met professionele anti-schimmelbaden. Is dit voor uw bestelling stuwhout, keggen, rolblokken, houtchips, houten balken of pallethout een vereiste? Overlegt u dan gerust. Er is veel mogelijk.

Dompelbad met Sinesto-B

Als u dat wenst, behandelt Rondhoutzagerij Midden Nederland de houtproducten die u bij ons koopt tegen schimmelvorming. Dit doen wij op basis van een dompelbad met Sinesto-B.

Blauwen en eventuele fungi en insecten

Sinesto-B is een concentraat gebaseerd op water (met ammonium en boron). Na de behandeling gaat dit tijdelijk het blauwen en eventuele fungi tegen. Echter, dit preparaat beschermt gezaagd hout niet alleen tegen blauwen, fungi en insecten. Tevens komt het tegemoet aan de strengste eisen op het gebied van ecologie en duurzaamheid. Dit betekent dat dit procédé bij Rondhoutzagerij Midden Nederland ook in de voedselnijverheid wordt toegelaten.

Meer weten?

Ga naar contact voor al uw vragen.